Tagged Meister Eckhart

Teória lásky Majstra Eckharta. Od henológie k etike II  (3/2020, ročník 16)

Teória lásky Majstra Eckharta. Od henológie k etike I  (2/2020, ročník 16)