Tagged Mass culture

Filozofia, ktorá zachraňuje  (4/2017, ročník 13)

Prevádzka v kultúre  (4/2015, ročník 11)