Tagged Masaryk

Masarykova kritika Schopenhauerovej filozofie pesimizmu v diele Ideály humanitní  (4/2018, ročník 14)