Tagged Love

Teória lásky Majstra Eckharta. Od henológie k etike II  (3/2020, ročník 16)

Teória lásky Majstra Eckharta. Od henológie k etike I  (2/2020, ročník 16)

Rozpor ako východisko, láska ako smer u Simone Weilovej  (1/2016, ročník 12)