Tagged Kornel Földvári

Verím v silu umenia  (1/2015, ročník 11)