Tagged Komunikácia

Ako uvažovať o komunikácii?  (4/2007, ročník 3)

Étos – minulosť, prítomnosť a budúcnosť  (2/2013, ročník 9)