Tagged intersubjectivity

Fenomenológia empatie – telesnosť presýtená významom  (4/2020, ročník 16)

Seba-danosť v morálnych emóciách A. J. Steinbocka  (4/2020, ročník 16)

Eugen Fink: Smrt jako sociální fenomén  (4/2018, ročník 14)