Tagged ideas

Jaké místo náleží idejím v Platónových nepsaných naukách?  (1/2017, ročník 13)