Tagged Humanities

Logos and Prediction. Human Speech in Reasoning and Computation of Man-Machine Interaction  (4/2022, ročník 18)

Je sókratovská starosť o seba aktuálna aj v súčasnosti?  (1/2017, ročník 13)