Tagged human nature

Humův naturalismus v politické filozofii  (4/2017, ročník 13)