Tagged history

Prečo sa ideál modernej vedy zrodil práve v Čechách? (J. Patočka)  (2/2020, ročník 16)

Can Philosophy of Science Inquire into History?  (3/2015, ročník 11)