Tagged Henri Bergson

Viditeľné a vypovedateľné: ontologický rozštep sveta  (1/2015, ročník 11)

Filozof presnosti – Henri Bergson  (2/2009, ročník 5)

Bergson o uzavretej a otvorenej morálke  (4/2010, ročník 6)