Tagged epistemológia

Epistemologické aspekty teológie podľa Jána Dunsa Scota  (1/2008, ročník 4)

Epistemologická púť  (1/2011, ročník 7)

Pojem intuitívneho poznania vo vrcholnej scholastike  (2/2011, ročník 7)

K etike historickej epistemológie u Canguilhema  (4/2013, ročník 9)