Tagged Edith Stein

Fenomenológia empatie – telesnosť presýtená významom  (4/2020, ročník 16)