Tagged Dominik Tatarka

Socha a kult. Evokácia národného mýtu u Dominika Tatarku a paradox etnocentrickej orientácie sochárstva  (3/2007, ročník 3)