Tagged Dionisy

Traja mudrci v troch scénach akatistu (Dionisij vo Ferapontove)  (2/2020, ročník 16)