Tagged David Hockney

Osobné a neosobné v tvorbe Petra Jánošíka  (1/2021, ročník 17)