Tagged Crisis

Patočkova reflexia duchovnej krízy súčasnej spoločnosti  (2/2017, ročník 13)