Tagged Creation

Rozpor ako východisko, láska ako smer u Simone Weilovej  (1/2016, ročník 12)