Tagged corpus Platonicum

Platón ako Pseudo-Sókratés? Niekoľko poznámok k problematike autorstva filozofického textu v antike  (4/2017, ročník 13)