Tagged Boris Pasternak

Niekoľko slov o antických motívoch v Pasternakovom románe Doktor Živago  (2/2012, ročník 8)