Tagged Ancient Philosophy

Filozofia ako duchovné cvičenia: staronová možnosť pre filozofiu  (4/2018, ročník 14)

Etika ako prvá filozofia podľa Pierra Hadota  (1/2018, ročník 14)