Poznám svojho partnera?

 

W. Brad Johnson, Kelly Murray: Bláznivá láska. Vyznajte sa v problémovej osobnosti Vášho partnera. Trenčín: Vydavateľstvo F 2009.

Pýtate sa niekedy sami seba, kto to žije po vašom boku? Dávate si otázku uvedenú v názve recenzie? Chcete sa lepšie vyznať v osobnosti partnera/partnerky? Zaujíma vás, ako s ním/ňou lepšie vychádzať? Chcete viac porozumieť vlastnej inklinácii k určitým osobnostným typom partnerov? Hľadáte podnety pre život s partnerom s určitým typom osobnosti? Potom vám odporúčam siahnuť po veľmi zaujímavom titule Bláznivá láska, ktorú prinieslo slovenské Vydavateľstvo F. V tomto vydavateľstve už vyšlo veľa podnetných kníh z oblasti psychológie, psychoterapie a psychiatrie. Psychiater Jozef Hašto a kolektív jeho spolupracovníkov flexibilne a rýchlo reagujú na aktuálne požiadavky čitateľov a prinášajú preklady zahraničných titulov s psychologickou problematikou. Kniha Bláznivá láska je dielom amerických klinických psychológov – muža a ženy, ktorí veľmi výstižne a prehľadne mapujú osobnostné typy partnerov. Vychádzajú z klasifikácie porúch osobnosti a približujú ich čitateľom zrozumiteľným a pútavým spôsobom.
Vedeli ste, že z piatich ľudí relatívne zdravej populácie vykazuje jeden človek črty zodpovedajúce svojou závažnosťou poruche osobnosti? Pravdepodobnosť, že vo svojom prostredí stretneme týchto ľudí je teda značne vysoká. Táto kniha ponúka príležitosť naučiť sa ako k nim pristupovať. Poruchy osobnosti sa vyskytujú v spektre od miernych až po vážne dysfunkčné vzorce vzťahovania sa k svetu a k sebe. Všetci máme určité črty niektorej z osobnostných porúch – dôležité je však to, v akej miere sú prítomné. Ak sa vyskytujú vo vysokej miere a spôsobujú vážne narušenia v interpersonálnych vzťahoch, je dôležité vedieť, ako s nimi zaobchádzať.

V úvodných kapitolách sa autori zaoberajú poruchami osobnosti vo všeobecnosti a snažia sa odpovedať na otázku, prečo niektorých ľudí priťahujú určité osobnostné typy partnerov. Uvádzajú deväť dôvodov, ktoré môžu viesť k vzťahu s človekom s poruchou osobnosti (napríklad zúžený pohľad, vypĺňanie prázdneho miesta, presvedčenie: nezaslúžim si lepšie atď.), a pomáhajú pochopiť vlastnú motiváciu pre vzťah.
Všetky typy partnerov sú v knihe rozdelené do troch klastrov. Klaster A – zvláštni, výstrední a tajomní partneri – sa venuje schizoidnej, schizotypovej a paranoidnej osobnosti. Klaster B – dramatickí, nestáli a nebezpeční partneri – obsahuje histriónsku, narcistickú, hraničnú, pasívno-agresívnu a antisociálnu osobnosť. Klaster C – úzkostní, stiahnutí a strádajúci partneri – približuje vyhýbavú, závislú, obsedantno-kompulzívnu a depresívnu osobnosť.

Pri každom osobnostnom type sú uvedené základné črty, spôsob ich vzniku a konkrétne prejavy v partnerstve. Veľmi zaujímavým úvodom ku každému typu je konkrétny príbeh partnerského vzťahu s človekom s príslušnou poruchou osobnosti. Každá kapitola poukazuje na to, čo prináša život s takýmto človekom, a ponúka podnety pre adekvátny prístup k nemu. Zároveň obsahuje praktické rady pre vlastnú psychohygienu a stanovenie potrebných hraníc.

Keďže u porúch osobnosti je nízka pravdepodobnosť zmeny (iba ak po dlhodobej psychoterapii), odporúčajú autori vo vážnych prípadoch zváženie možnosti separácie a rozchodu s partnerom. Pre tých, ktorí chcú zostať v manželstve s človekom s poruchou osobnosti, ponúkajú rady na zlepšenie spoločného fungovania.
Pre ľudí, ktorí sa opakovane ocitnú vo vzťahu s rovnakým problémovým osobnostným typom, je táto kniha príležitosťou pochopiť zdroje vlastnej inklinácie k určitému typu. Je to výborná možnosť pozrieť sa na partnerský vzťah z odstupu a nadhľadu, ktorá je vhodná pre všetkých, ktorí chcú viac porozumieť vlastnej motivácii pri výbere partnera, lepšie spoznať seba i partnera a zlepšiť život s ním.

Túto knihu možno vnímať aj ako cenný a pútavo písaný zdroj charakteristiky jednotlivých porúch osobnosti a vhodného vzťahovania sa k nim. Veľmi oceňujem zladenie odborných poznatkov s pútavým spôsobom podania. Kniha sa veľmi dobre a ľahko číta, kapitoly sú prehľadne usporiadané. Čitateľom možno popriať, aby ľahkosť a dobrá orientácia v knihe prispeli k dobrému zorientovaniu sa vo vlastných vzťahoch.

Mgr. Tatiana Sabová
Psychiatrické oddelení Nemocnice Ostrov
ČR