banner-obal3│2014

Úvodník
Matúš Porubjak

Štúdie
Michal Ivan: Je bežný jazyk prirodzený? (Na margo prekladu Ordinary language philosophy)
David Ivanovič: Galileov inkvizičný proces na pozadí metodologického anarchizmu 

Preklady
Steven Pinker: Mnohé korene nášho utrpenia (1. časť)
Matthew Spinka: Jan Hus, obhajca duchovnej reformy

Esej
Daniel Pastirčák: Bázeň a chvenie podľa Jóba
Ladislav Tkáčik: K zmyslu bezúčelnosti

Recenzie
Martin Dojčár: František Drtikol – spiritualita legendy dejín „československej mystiky“
David Ivanovič: Učebné texty z Aplikovanej etiky I. – IV. 

Supplementum
Beata Urblíková: Obec svíň – ideálna obec
Marek Krcha: Prirodzenosť človeka v čínskej filozofii

Art and Critique

Galéria
Silvia L. Čúzyová: Koyšová & Lelovský – Obrazy / Objekty

Recenzie
Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium