banner-obal3│2014

Editorial
Matúš Porubjak

Research Articles
Michal Ivan: Je bežný jazyk prirodzený? (Na margo prekladu Ordinary language philosophy)
David Ivanovič: Galileov inkvizičný proces na pozadí metodologického anarchizmu 

Translations
Steven Pinker: Mnohé korene nášho utrpenia (1. časť) 
Matthew Spinka: Jan Hus, obhajca duchovnej reformy

Essays
Daniel Pastirčák: Bázeň a chvenie podľa Jóba
Ladislav Tkáčik: K zmyslu bezúčelnosti

Reviews
Martin Dojčár: František Drtikol – spiritualita legendy dejín „československej mystiky“ 
David Ivanovič: Učebné texty z Aplikovanej etiky I. – IV. 

Supplementum
Beata Urblíková: Obec svíň – ideálna obec 
Marek Krcha: Prirodzenosť človeka v čínskej filozofii

Art and Critique

Gallery
Silvia L. Čúzyová: Koyšová & Lelovský – Obrazy / Objekty

Reviews
Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium