banner1│2015

Úvodník
Erika Juríková

Štúdie
František Škvrnda: Sókratés v starej attickej komédii
Miloš Kriššák: Viditeľné a vypovedateľné: ontologický rozštep sveta

Preklady
Steven Pinker: Mnohé korene nášho utrpenia (3. časť)

Úvaha
Romana Javorčeková: Strach a premeny súkromného a verejného priestoru

Recenzie
Peter Fraňo: Reflexia Homéra v antickej filozofii
Erika Juríková: Štyri plus jedno prvenstvo klasického filológa
Jaroslava Vydrová: Verím v silu umenia

Art & Critique

Galéria
Martin Dojčár: Reaktualizácia významu