banner1│2015

Editorial
Erika Juríková

Research Articles
František Škvrnda: Sókratés v starej attickej komédii
Miloš Kriššák: Viditeľné a vypovedateľné: ontologický rozštep sveta

Translation
Steven Pinker: Mnohé korene nášho utrpenia (3. časť)

Essay
Romana Javorčeková: Strach a premeny súkromného a verejného priestoru

Reviews
Peter Fraňo: Reflexia Homéra v antickej filozofii
Erika Juríková: Štyri plus jedno prvenstvo klasického filológa
Jaroslava Vydrová: Verím v silu umenia

Art & Critique

Gallery
Martin Dojčár: Reaktualizácia významu