Herbáre

Mira Podmanická je krehká žena-umelkyňa, má blízko k textilu, šperku i kresbe, ku kvetom, sneniu a spomienkam. Avšak Mira je aj bytostná sochárka, takže s rovnakým umeleckým zaujatím leje betón alebo iný materiál, sadruje, realizuje veľké priestorové inštalácie v interiéroch aj exteriéroch a nebráni sa hrubej sochárskej práci. Rada experimentuje a rozhodne sa neobáva prekračovať pomyselné tvorivé hranice, o čom svedčí aj jej aktuálna spolupráca na poli keramiky a dizajnu s Markétou Novákovou.

Vo vystavenom cykle Herbáre, ktorý obsahuje viacero menších vyšívaných plátien, kresby niťou na papieri i klasické kresby, sa prostredníctvom autorskej techniky vrstvenej strojovej výšivky Podmanická pohráva s témou kvetov a rastlín, ktoré nás bežne obklopujú, hoci väčšinou netušíme čo sú zač, na čo sa hodia, alebo aspoň či nie sú jedovaté. Bez výrazného avšak prítomného kritického ostňa sú jej práce reflexiou takmer absolútnej straty tejto zručnosti (a ďalších podobných zručností) vo väčšinovej populácii. Príznačná je aktuálna „pseudo-reinkarnácia“ tejto zabudnutej schopnosti v podobe veľkej módnosti a komerčnej úspešnosti produktov bio-pestovania, domáceho „bylinkárčenia“ či balkónového „čilipapričkárčenia“ v duchu hesla „rastlinky sú super“. Časť vystavených prác teda predstavuje listy akéhosi „užívateľského“ herbára.

Silnejšie vo vybraných dielach rezonuje porovnanie osobnej minulosti a prítomnosti. Autorkina detská záľuba vo vymýšľaní kreslených kvetiniek neskôr prerástla do zakladania herbárov, ktoré „sa“ jej poskrývali do kníh a dnes ich náhodne nachádza ako hmotné pamäťové stopy. Aby vytrvali, zašíva a archivuje ich navždy do svojich diel. Vyšívací stroj a náhoda sú tu významnými spoluautormi – spodná niť v kontrastnej farbe, v našom prípade bielej, kreslí svoj vlastný nekontrolovaný vzor, zatiaľ čo rub vyšitej plochy sa stáva žiadanou niťovou kresbou s abstrahovanou štruktúrou „peknou na pohľad i na dotyk“. Výšivka v podaní Miry Podmanickej je plnohodnotným pendantom rukopisného kresebného záznamu.

Dizajnérka a pedagogička Markéta Nováková experimentuje s klasickými technikami a keramickým materiálom – do hmoty alebo priamo do formy pridáva iné materiály(textil, pleteniny, papier i organické materiály – rastliny), ktoré pri výpale síce vyhoria, ale zanechajú na výrobku svoju štruktúru. Pracuje v intenciách racionálnych a čistých geometrických foriem, ale ponecháva priestor i náhode a voľnejšiemu narábaniu napríklad s plastickým dekorom. Minimálne uplatňuje aj prácu s farbou. Spolu s umelecky a ľudsky spriaznenou sochárkou Mirou Podmanickou vytvorili v sochársko-dizajnérskom tvorivom dialógu predstavené Bio-vázy. Kolekciu tvarovo jednotných, subtílnych, porcelánových artefaktov charakterizuje „intuitívne a emotívne budovaný kvetinový dekor z odliatych prírodnín, ktorý postupne pokrýva a zaplňuje plášť jednotlivých váz“.


Mira Podmanická (1981) absolvovala po stredoškolskom štúdiu v odbore modelovanie a navrhovanie odevov magisterské a neskôr aj doktorandské štúdium v ateliéri Socha, objekt, inštalácie u doc. Jána Hoffstädtera, akad. sochára. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave dnes pôsobí ako odborná asistentka a koordinátorka pre zahraničných študentov. Sama zbierala cenné skúsenosti i kontakty na študijných a rezidenčných pobytoch doma i v zahraničí (Česká republika, Veľká Británia, Belgicko, Francúzsko), zúčastnila sa mnohých workshopov, skupinových i samostatných výstav, niektorých aj v úlohe kurátorky (Home sweet potato I a II). Je takisto autorkou známych a populárnych ČOKO-šperkov.

Markéta Nováková (1978) vyštudovala v Ateliéri keramiky na Vysokej škole výtvarných umení, kde v roku 2014 získala aj titul Art. D. V rovnakom ateliéri dnes pedagogicky pôsobí ako odborná asistentka u vedúceho Daniela Piršča. Vo svojej tvorbe hľadá nové tvary a princípy v rámci autorského keramického a porcelánového dizajnu. Je držiteľkou ocenení za dizajn (napr. III. Bienal International del Mosaico Contemporáneo v Buenos Aires, Argentína) a jej tvorba je zastúpená aj v zbierkach na Slovensku (ÚĽUV), v Čechách (Uměleckoprůmyslové muzeum v Prahe) aj v zahraničí (Argentína, Poľsko).


Výstava sochárky Miri Podmanickej HERBÁRE, s hosťom, keramičkou Markétou Novákovou, prebehla na jar(apríl – máj 2014) v piešťanskej galérii Magna.