From ročník 8

Cukor a bič. Význam metabolizmu glukózy pre mechanizmy agresivity  (4/2012, ročník 8)

Úvodník  (3/2012, ročník 8)

Neprebádaný Kant  (4/2012, ročník 8)

Baldine Saint Gironsová – znovuobjavenie estetického aktu  (3/2012, ročník 8)

Gender a morálka  (4/2012, ročník 8)

„Obrat k jazyku“ v narativistickej filozofii histórie  (3/2012, ročník 8)

Patologické existencie  (4/2012, ročník 8)

Morálne konanie filozofov a etikov z pohľadu experimentálnej filozofie  (3/2012, ročník 8)

Mass Media vs. Public and National Safety  (4/2012, ročník 8)

Trauma a telo  (4/2012, ročník 8)

Rozprávka ako nástroj spoločenskej satiry vo francúzskej literatúre 18. storočia: Charles Duclos a jeho Acajou a Zirphile (1744)  (4/2012, ročník 8)

Presnosť? Precíznosť. (Povrch). Paradox. Písanie.  (4/2012, ročník 8)

Suma teologická, 1. časť, 11. otázka, 1. – 4. článok  (4/2012, ročník 8)