From ročník 2

Hmla na našich dušiach  (4/2006, ročník 2)

O mystike trochu inak (asociatívna esej)  (4/2006, ročník 2)

Kant, Fichte, Hegel a Židia  (4/2006, ročník 2)

Medzi vedou a umením  (4/2006, ročník 2)

Básne III  (4/2006, ročník 2)

Ockham a insolubilia 1  (4/2006, ročník 2)

Fotografia  (4/2006, ročník 2)

Platónska jaskyňa a ilúzia modernej slobody  (4/2006, ročník 2)

Fotografia 3  (4/2006, ročník 2)

Fotografia 2  (4/2006, ročník 2)

Kategória eko-karmy – možný fundament riešenia ekologickej krízy  (2-3/2006, ročník 2)

Na druhej strane  (4/2006, ročník 2)

Ja a motivácia. Niekoľko poznámok k Husserlianam XXXIV  (2-3/2006, ročník 2)

Štrasburská hus v Kodani: Náčrt pojmu irónie u Sørena Kierkegaarda  (2-3/2006, ročník 2)

Úvodník  (2-3/2006, ročník 2)