By Veronika Vaculová Repová

Štvrtý rozmer umenia Thea van Doesburga  (2/2020, ročník 16)