By Tomáš Gábriš

Obeta a dar v diele A. Tarkovského  (4/2017, ročník 13)