By Michel Deguy

Nečakaný život – v La vie subite (úryvky z diela)  (1/2018, ročník 14)