By Michal Kručko

Ingardenova interpretácia Husserla  (4/2017, ročník 13)