By Lucia Berdisová

Etické dilemy na Slovenskej akadémii vied: Ako sprevádzať vedeckou integritou doktorandky a doktorandov?  (3/2021, ročník 17)

Úvodník  (3/2021, ročník 17)