By Ľuboš Rojka

Hrozné zlo a jeho dopad na filozofické chápanie Boha  (4/2017, ročník 13)

Božie poznanie a predpoznanie vo filozofii Tomáša Akvinského  (2/2013, ročník 9)

Bernard Lonergan a reálnosť ľudskej slobody  (2/2014, ročník 10)