By Ľubomír Batka

Rodová dysfória pri adolescentoch. Etické otázky spojené s informovaným súhlasom  (4/2021, ročník 17)