By Juraj Odorčák

Úvodník  (1/2020, ročník 16)

Perzistencia a identita osoby  (1/2020, ročník 16)

Perzistencia a osobný záujem o budúcnosť  (4/2017, ročník 13)

Prezentizmus a prítomný moment  (1/2017, ročník 13)

Prezentizmus a plynutie času  (4/2016, ročník 12)