By Jana Mišeková

Starosť o dušu a otázky umeleckého diela. Dialóg s Jánom Patočkom  (2/2021, ročník 17)