By Ján Danek

Keď niečo zlyháva  (1/2008, ročník 4)