By Georges Vallin

Ťažkosti s Nedvojnosťou  (1/2013, ročník 9)