By David Ivanovič

Etika v kontexte verejnej politiky  (1/2014, ročník 10)

Galileov inkvizičný proces na pozadí metodologického anarchizmu  (3/2014, ročník 10)

Učebné texty z Aplikovanej etiky I. – IV.  (3/2014, ročník 10)