By Branislav Malík

Cesta ako metafora ľudského života  (4/2023, ročník 19)

Antropologický a emancipačný rozmer pokánia  (2/2021, ročník 17)

Ako zmenšiť náš odstup od sveta fenoménov a dostať sa do blízkosti vecí samých  (1/2020, ročník 16)