By Aneta Šuppová

Bolesť, ktorá oslobodzuje  (4/2015, ročník 11)