By Andrej Záthurecký

Filozofia ako duchovné cvičenia: staronová možnosť pre filozofiu  (4/2018, ročník 14)

Filozofia, ktorá zachraňuje  (4/2017, ročník 13)

Myslenie a konanie, filozofia a životná prax  (4/2016, ročník 12)

Rozpor ako východisko, láska ako smer u Simone Weilovej  (1/2016, ročník 12)