000000283│2010

Úvodník
Jana Juhásová

Štúdie
Jiří Růžička: Šamanství, léčitelství, moderní medicína a psychoterapie I.: Psychosomatické hledisko
Tamara Mikulová: Zmysel dejín u Hegela a Eliadeho alebo historický verzus ahistorický prístup k dejinám

Preklad
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 2. otázka, 1. – 3. článok
Jerrold J. Katz: Oblasť sémantiky

Profil
Slávka Démuthová: Český Oliver Sacks (dielo F. Koukolíka) I.

Esej
Tomáš Piskáček: O možnosti filozofického premyslenia prirodzeného sveta

Recenzie
Martina Bohačiaková: Historická narácia a texty filozofov
Darina Drobná: Slová, obyčajné slová
Tatiana Sabová: Ako byť zdravý?
Anton Vydra: „Zvolil som si fenomenológiu“ – zasnenosť bez spánku

Art & Critique

Galéria
Ján Šipöcz: Traumy sa vynárajú z tmy

Recenzie
Letné čítanie redaktorov časopisu Ostium