3│2022

Úvodník
Róbert Karul

Štúdie
André Scala: Notes sur la genèse du Pli chez Heidegger
Elise Lamy-Rested: Du « corps-machine » à la « vie technique ». Quelques métaphores pour penser le rapport des vivants à la technique

Supplementum
Mária Čuchtová, Kinga Izsóf Jurásová: Manželská spokojnosť a rodinné prostredie v období pandémie COVID-19

Recenzia
Petr Slováček: Cesty Kierkegaardova vlivu

Art & Critique

Esej
Anna A. Hlaváčová: Svätojánske slávnosti Navalis v Prahe – impulz pre bratislavskú mestskú kultúru

Galéria
Silvia L. Čúzyová: Fotograf Tibor Borský  ̶  v pravý čas na pravom mieste