2│2022

Úvodník
Reginald A. Slavkovský

Štúdia
Lenka Jedličková: Sestává les ze stromů, nebo je les dříve než stromy? K otázkám vztahů a nihilismu ve Finkově kosmologii

Preklady
Lev Šestov: Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – VI. kapitola
Lev Šestov: Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – VII. Kapitola

Recenzie
Damián Michalco: Skúmanie hraníc možného
Ľubica Pinková: Nezviazané srdce
Eva Kertysová: Lezenie po Yggdrasile
Terézia Vorčáková: Kniha, ktorá prebúdza empatiu

Art & Critique

Galéria
Silvia L. Čúzyová: Barok verzus geometrická abstrakcia