2│2021

Editorial
Jaroslava Vydrová

Research Articles
Vladislav Suvák: Päť poznámok o zrodení rečníctva z ducha reči
Tomáš Čana: Realizmus, relativizmus a logická platnosť
Milan Petkanič: Kierkegaard o sebaláske a pravej láske

Essays
Branislav Malík: Antropologický a emancipačný rozmer pokánia
Olexij M. Meteňkanyč: O hraniciach nepriateľstva a kritike pacifizmu u Carla Schmitta

Translations
Michal Paweł Markowski: Rozhovor o túžbe
Michal Paweł Markowski: Inakosť a totožnosť
Michal Paweł Markowski: Láska a oddelenie
Lev Šestov: Šestov, L.: Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – II. a III. Kapitola

Interview
Peter Fraňo: O vymieraní, ľudstve a proaktívnom prístupe k budúcnosti. Rozhovor s Pavlínou Bakošovou

Reviews
Matej Slováček: O rovnakej šanci na vzdelanie pre všetky deti
Michal Kalnický: Deelyho cesta za kľúčovými odpoveďami
Marcel Šedo: Filozofia ako performancia u Alice Koubovej
Zuzana Zelinová: Čím sa zaoberá súčasná bioetika?
Marianna Uherková: Temná lucidita a drsný humanizmus Michela Houellebecqa
Paulína Brachňáková: Čo je spoločenské, nie je materské
Martin Ujhelyi: Ako ďaleko je medzi stredovekom a dneškom?

Art & Critique

Supplementum
Jana Mišeková: Starosť o dušu a otázky umeleckého diela. Dialóg s Jánom Patočkom