Tagged Validácia

Komunikácia so starými ľuďmi. Metódy validácie  (2/2005, ročník 1)

Validačná terapia  (2/2009, ročník 5)